Зөвшөөрөлтэй Байгууллагууд
Шүүлт хийх
# Харъялах Байршил Аж ахуйн нэгж Тусгай зөвшөөрөл Чиглэл Дуусах
1. Норовлин сум Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
3261
хоног
2. Норовлин сум Хэнтий аймгийн Норовлин сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
3. Өмнөдэлгэр сум Баянбулаг арвижих ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
124
хоног
4. Өмнөдэлгэр сум Оргилуун хутагт ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
438
хоног
5. Өмнөдэлгэр сум Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
6. Өмнөдэлгэр сум өсөх дамбо ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
333
хоног
7. Цэнхэрмандал сум Баян сэрүүч ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
59
хоног
8. Цэнхэрмандал сум Дэлүүн болдог ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Зоогийн газар
268
хоног
9. Цэнхэрмандал сум Дэлүүн болдог ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
268
хоног
10. Цэнхэрмандал сум Наран баац ххк Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
11. Цэнхэрмандал сум Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2185
хоног
12. Цэнхэрмандал сум Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
13. Бор-Өндөр сум Бор-Өндөр трейд ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
367
хоног
14. Бор-Өндөр сум Дагданжаргалан ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
128
хоног
15. Бор-Өндөр сум Дагшинбумба ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
16. Бор-Өндөр сум Дэлгэр нуур ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
17. Бор-Өндөр сум Дэлгэр нуурын хишиг ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
367
хоног
18. Бор-Өндөр сум Номхонхалиун ЗГБХН Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
19. Бор-Өндөр сум Норфарм Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
26
хоног
20. Бор-Өндөр сум Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
21. Бор-Өндөр сум Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын гуравдугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
22. Бор-Өндөр сум Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын их ирээдүй бага сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
724
хоног
23. Бор-Өндөр сум Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын хоёрдугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
24. Бор-Өндөр сум Эм Жэй Эс гоулд майнинг ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
88
хоног
25. Бор-Өндөр сум Эрхэт Үр ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
19
хоног
26. Хэрлэнбаянулаан сум Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян улаан тосгоны ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2185
хоног
27. Хэрлэнбаянулаан сум Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян улаан тосгоны цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
28. Өлзийт сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Өлзийт тосгоны цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
29. Бэрх сум Бэрх оргил ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
367
хоног
30. Бэрх сум Олон улсын хөтөлбөртэй ерөнхий боловсролын Бэрх сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь бүрэн дунд боловсрол, Олон улсын хөтөлбөр
1030
хоног
Шүүлт хийх
Шүүлт хийх
Тусгай зөвшөөрөл авах явц
Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөлүүд
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй