Зөвшөөрөлтэй Байгууллагууд
Шүүлт хийх
# Харъялах Байршил Аж ахуйн нэгж Тусгай зөвшөөрөл Чиглэл Дуусах
1. Хэрлэн сум Хэнтий эм хангамж Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эм эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл ханган нийлүүлэх
26
хоног
2. Хэрлэн сум Хэнтий эм хангамж Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
373
хоног
3. Хэрлэн сум Хэнтий-Ус ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
287
хоног
4. Хэрлэн сум Хэрлэн бадаан Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
188
хоног
5. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
59
хоног
6. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
59
хоног
7. Хэрлэн сум Чин баясгалангуй Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
402
хоног
8. Хэрлэн сум Эмийн увидас Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
373
хоног
9. Хэрлэн сум Эмийн увидас Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
27
хоног
10. Хэрлэн сум Эрхэс тэнгэрийн хишигт Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
402
хоног
11. Хэрлэн сум Өндөрхаан хүлэг хоршоо Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
59
хоног
12. Хэрлэн сум Өнөд арвижих билэг ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Кафе
59
хоног
13. Хэрлэн сум Өсөх оршихуй ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
14. Батноров сум Аян хур ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
356
хоног
15. Батноров сум Күүпермен ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
356
хоног
16. Батноров сум Хэнтий аймгийн Батноров сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
17. Батширээт сум "Альфа моторс" ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Зоогийн газар
333
хоног
18. Батширээт сум "Эгийн өндөр жин" ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
268
хоног
19. Батширээт сум Алтан-Ендэрт Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
367
хоног
20. Батширээт сум Ашинга Их Ингүүмэл Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
333
хоног
21. Батширээт сум Баярмөнгөнбум ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
268
хоног
22. Батширээт сум Утга ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
197
хоног
23. Батширээт сум Хэнтий аймгийн Батширээт сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2185
хоног
24. Батширээт сум Хэнтий аймгийн Батширээт сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
25. Баян-Адарга сум Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2185
хоног
26. Баян-Адарга сум Хүчит далайн луунууд ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
356
хоног
27. Баян-Адарга сум Цэн-эрхэт ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
128
хоног
28. Баянмөнх сум Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2185
хоног
29. Баянмөнх сум Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
30. Баян-Овоо сум Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
398
хоног
Шүүлт хийх
Шүүлт хийх
Тусгай зөвшөөрөл авах явц
Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөлүүд
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй