Зөвшөөрөлтэй Байгууллагууд
Шүүлт хийх
# Харъялах Байршил Аж ахуйн нэгж Тусгай зөвшөөрөл Чиглэл Дуусах
1. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын дөрөвдүгээр сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
350
хоног
2. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын лаборатори нэгдүгээр сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
194
хоног
3. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын Тэмүүжин цогцолбор сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
350
хоног
4. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын Хан хэнтий цогцолбор сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
350
хоног
5. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын есдүгээр цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
312
хоног
6. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын зургаадугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
7. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын наймдугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
8. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нэгдүгээр цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
9. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын тавдугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
10. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын хоёрдугаар цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
11. Хэрлэн сум Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын хүүхдийн ясли Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
12. Хэрлэн сум хэнтий Бумбат ЗГБХ нөхөрлөл Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
819
хоног
13. Хэрлэн сум Хэнтий эм хангамж Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эм эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл ханган нийлүүлэх
383
хоног
14. Хэрлэн сум Хэнтий эм хангамж Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
730
хоног
15. Хэрлэн сум Хэнтий-Ус ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
644
хоног
16. Хэрлэн сум Хэрлэн бадаан Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
545
хоног
17. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
416
хоног
18. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Зоогийн газар
109
хоног
19. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
416
хоног
20. Хэрлэн сум Хөвчийн жонон ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Зоогийн газар
109
хоног
21. Хэрлэн сум Чин баясгалангуй Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
759
хоног
22. Хэрлэн сум Эмийн увидас Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
384
хоног
23. Хэрлэн сум Эмийн увидас Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
730
хоног
24. Хэрлэн сум Эмийн увидас Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
295
хоног
25. Хэрлэн сум Эрхэс тэнгэрийн хишигт Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
759
хоног
26. Хэрлэн сум Өндөрхаан тохижилтын газар ОНТҮГ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
331
хоног
27. Хэрлэн сум Өндөрхаан хүлэг хоршоо Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
416
хоног
28. Хэрлэн сум Өнөд арвижих билэг ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Кафе
416
хоног
29. Хэрлэн сум Өсөх оршихуй ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
485
хоног
30. Батноров сум Аян хур ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
713
хоног
Шүүлт хийх
Шүүлт хийх
Тусгай зөвшөөрөл авах явц
Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөлүүд
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй