Зөвшөөрөлтэй Байгууллагууд
Шүүлт хийх
# Харъялах Байршил Аж ахуйн нэгж Тусгай зөвшөөрөл Чиглэл Дуусах
1. Батноров сум Күүпермен ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
713
хоног
2. Батноров сум Мальфлюорит ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
255
хоног
3. Батноров сум Хэнтий аймгийн Батноров сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
350
хоног
4. Батноров сум Хэнтий аймгийн Батноров сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
5. Батширээт сум "Альфа моторс" ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Зоогийн газар
690
хоног
6. Батширээт сум "Эгийн өндөр жин" ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Баар
625
хоног
7. Батширээт сум Алтан-Ендэрт Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
724
хоног
8. Батширээт сум Ашинга Их Ингүүмэл Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
690
хоног
9. Батширээт сум Баярмөнгөнбум ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
625
хоног
10. Батширээт сум Утга ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
554
хоног
11. Батширээт сум Хэнтий аймгийн Батширээт сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2542
хоног
12. Батширээт сум Хэнтий аймгийн Батширээт сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
13. Баян-Адарга сум Күүпермен ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
328
хоног
14. Баян-Адарга сум Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2542
хоног
15. Баян-Адарга сум Хүчит далайн луунууд ХХК Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл Хайгуул
713
хоног
16. Баян-Адарга сум Цэн-эрхэт ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
485
хоног
17. Баянмөнх сум Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2542
хоног
18. Баянмөнх сум Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
19. Баян-Овоо сум Гүрэм Оюут Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
213
хоног
20. Баян-Овоо сум Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
21. Баянхутаг сум Жаргалант онон тулга ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
145
хоног
22. Баянхутаг сум сандууль ану на на ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
724
хоног
23. Баянхутаг сум Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Суурь боловсрол олгох
2542
хоног
24. Баянхутаг сум Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
25. Биндэр сум Дэлгэр хулант ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
724
хоног
26. Биндэр сум Дэлүүн нуур ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
625
хоног
27. Биндэр сум Хэнтий аймгийн Биндэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
350
хоног
28. Биндэр сум Хэнтий аймгийн Биндэр сумын цэцэрлэг Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох
755
хоног
29. Биндэр сум Өсөн-Өрнөх Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл Эмийн сан
693
хоног
30. Галшар сум Ганжий ХХК Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл Хүнсний дэлгүүр
724
хоног
Шүүлт хийх
Шүүлт хийх
Тусгай зөвшөөрөл авах явц
Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөлүүд
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн болон эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
Дэлгэрэнгүй